کتابهای آموزش هنر گرافیک

کتاب های گرافیک

نمایش سریع

استانداردهای گرافیک و چاپ

35,000 تومان

کتاب استانداردهای گرافیک و چاپرشد و توسعه بی سابقه صنعت چاپ و نشر و دانش گرافیک در سایه تحول غیرقابل..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

اصول طراحی تصویر متحرک انیمیشن

85,000 تومان

کتاب اصول طراحی تصویر متحرک انیمیشن (فخراکیا)اصول طراحی تصویر متحرک، انیمیشن کتاب اصول طراحی تصویر م..

نمایش سریع

طراحی از چهره

40,000 تومان

کتاب طراحی از چهرهمجموعه آموزشی و کاربردی ویژه: گرافیک،  نقاشی،طراحی چهرهنوسیندگان:پل لويلمترجم..

نمایش سریع

فرهنگ طراحی گرافیک

35,500 تومان

کتاب فرهنگ طراحی گرافیک آپدایک،دانیل بریک(1941-1860)چاپگر،طراحو صاحب نظر اهل آمریکا جانشییئ تئودور ل..

نمایش سریع

نقاشی مدرن چیست؟

35,000 تومان

نقاشی مدرن چیست؟نقّاشی مدرن (نوین)چیست؟وظیفهی وی در « عنوان یک آموزگار هنر از مطالب کتاب بهرهمند شدم..

نمایش سریع

پنتون (مفاهیم ارتباطی و همنشینی رنگ ها، راهنمای رنگ پنتون، با الحاق کتاب هارمونی رنگ 2016)

80,000 تومان

کتاب پنتون (مفاهیم ارتباطی و همنشینی رنگ ها، راهنمای رنگ پنتون، با الحاق کتاب هارمونی رنگ 2016) مجمو..

نمایش سریع

تصویرسازی:تاریخچه،اصول و مبانی و تکنیک ها

90,000 تومان

کتاب تصویرسازی: تاریخچه،اصول و مبانی و تکنیک ها تاریخچه،اصول و مبانی و تکنیک هانویسنده ها: بهراد امی..

نمایش سریع

طراحی داخلی نور و رنگ در دکوراسیون (طراحی کشورها و طراحان قرن بیستم، روند دکوراسیون در قرن 21)

120,000 تومان

کتاب طراحی داخلی: نور و رنگ در دکوراسیون (طراحی کشورها و طراحان قرن بیستم، روند دکوراسیون در قرن 21)..

نمایش سریع

مبانی مقدماتی طراحی

60,000 تومان

کتاب مبانی مقدماتی طراحی فهرست کتابفصل ۱ دیدن و طراحی کردن، طراحی کردن و دیدن بخش ۱- لذت دیدن و طراح..

نمایش سریع

مدرن گرافیک

50,000 تومان

کتاب مدرن گرافیک در این کتاب با نمادها,لوگوها - طراحیتالیف ا:  مجید رضا رستمی..

نمایش سریع

چگونه از چهره کاریکاتور ترسیم کنیم

22,000 تومان

چگونه از چهره کاریکاتور ترسیم کنیم از متن کتاب "چگونه از چهره کاریکاتور ترسیم کنیم" ، یاشار قهرمانی ..

نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)